Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar jelképek képes leírás - Magyar értékeink.tlap.hu
részletek »

Magyar jelképek - Magyar értékeink.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyarertekek.tlap.hu » Magyar jelképek
Keresés
Találatok száma - 10 db
A csodaszarvas, a szarvas mint jelkép

A csodaszarvas, a szarvas mint jelkép

A magyar nép egyik lélek vezető állata, s az egyetemes mítosz készlet fontos szimbóluma. A barlangrajzoktól a sámánhiten keresztül korszakokon, és kontinenseken át követhetjük nyomon. Amióta az emberiség létezik a szarvas igen előkelő helyet foglal el a kollektív tudattalanban és a vallásokban egyaránt. A szarvas agancsa különösen fontos szimbólum, az idő periodocitását és a megújulást reprezentálja, agancsában a szoláris Naphoz kapcsolódó szimbólumot vélték felfedezni.

A magyarság jelképvilágáról

A magyarság jelképvilágáról

A törvényben foglalt, hivatalos jelképeken kívül igen széles a köre azoknak a jeleknek, amelyeket a magyarság magára jellemzőnek tartott. Természetesen, a történelem folyamán változott, hogy mit tartottak jelképnek, mivel azonosították a magyarokat. Ezek közül némelyeknek ma már nincs valóságalapjuk. A régebbi népjellemzés is érdekes hagyományt őriz, hozzátartozik a közösségi emlékezet kincsestárához. Így láthatjuk, miképpen alakult a nemzeti önkép, milyen tulajdonságok, életforma, vonzalmak formálták a közösséget.

A tulipán

A tulipán

A magyar díszítőművészet az évezredek során valóságos képírássá fejlődött. Minden motívum jelentéstartalommal bír, olykor többszörös jelentéstartalommal is. A növényi díszítőelemek között is kiemelkedő helyet foglal el a tulipán. Formája több ezer éve ismert a sztyeppei népek díszítőművészetében.

Az életfa jelentése

Az életfa jelentése

Minden növényi ábrázolás közül az életfa, más néven világfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre és növekedésre, a folytonos megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs, korona hármasát az ösztön-én, én, felettes-én kifejeződéseként értelmezi. Az életfa hitvilágát a magyar népmesék őrzik: az ÚT, amelyen a mesehős az égbe, vagy az alvilágba jut.

Magyar jelképeink - Vincze Iza festményei

Magyar jelképeink - Vincze Iza festményei

- De bizony szeretlek, édes férjem-uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündérkirály leánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s hogy nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyílvesszővel keres magának feleséget. - Hej, ha én ezt tudtam volna, lelkem, feleségem - mondá a királyfi -, bizony nem szomorítom meg a szívedet! A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában: >Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél.

Ősi jelképek a díszítőművészetben

Ősi jelképek a díszítőművészetben

Vallási jelentése volt minden egyes magyar, ősi ornamentumnak, miért is a magyar ornamentika minden egyes motívuma szimbolikus dísz. Jelképezte pedig a teremtő és fenntartó isteni erőnek egyes megnyilvánulásait...

Ősi magyar népművészeti stíluselemek

Ősi magyar népművészeti stíluselemek

A szimbolikus gondolkodásmód, a köznyelvi képes beszéd és a rajzolt jelképek évezredek óta az emberiség közismert és nélkülözhetetlen eszközei. Ezt az eszköztárat megismerni annyit jelent, mint a kultúra egyik fontos beszédmódját megtanulni és megérteni a gondolat kifejezésének egyedül az emberre - adott esetben a magyar emberre - jellemző módját. A szimbólum legfontosabb tulajdonsága -, mint minden jelé -, hogy helyettesít valamit. A tárgyak, az állatok, a virágok valamilyen elvont eszme jelképei. Az emberi kultúra elválaszthatatlan a jelek és a jelképek használatától. Jelképeink alakítják a mi világunkat, de mi is alakítjuk jelképeink világát. A jelképek vállalásával a közösséghez való tartozásunkat hangsúlyozzuk. A hagyományokhoz való ragaszkodást nyilvánítjuk ki általuk, igazodásunkat egy kultúra értékrendjéhez, az ideológiai vagy vallási képzetek elfogadását, a ritualizált viselkedésformák követését, a csoporthoz tartozás tudatosítását. A jelképek rendszere a kultúrákban az identitás megerősítése.

Szarvas

Szarvas

Az állatok közül a legáltalánosabb tiszteletben a bika után a szarvas részesült. A szarvas nagyon sok nép kedvelt, szentként tisztelt mitikus állata. A szarvas a vadászok vezérlő állata. A görögök hite szerint az istenek állatalakban is megjelenhetnek, közülük Artemisz istennő - a vadászat és a vadak, általában a természet védnöke - jelent meg szarvas képében.

Szerelmi szimbólumok régen és ma

Szerelmi szimbólumok régen és ma

Őseink nagyon komolyan odafigyeltek a jelekre, hiszen jelekből is megértették egymást. Az egyértelmű jelek megmutatták, hogy épp merre tart a párkapcsolat, akár párkapcsolatban, de a párkeresésben is. Amikor egy leány viszonozta az udvarlást, a komoly szándékú udvarlónak hímzett egy zsebkendőt, vagy épp rozmaringágat adott kalapjára, ami az örök szerelem jelképe volt. A régi korokban a hölgyeknek a ruházata is elárulta, hogy házasok, asszonyok, vagy még eladósorban álló leányok.

Hirdetés
Turul

Turul

Ott találjuk a hunok címerein, az avarok szíjvégein (keceli lelet), a honfoglalás kori rakamazi tarsolylemezen, hajkorongokon, gyűrűkön és a magyar királyok első címerszerűen ábrázolt szimbóluma is a turul volt. A magyar nyelvben három szó van, amely a sólyomra és a sólyomkultuszra utal: a 'kerecsen', a 'zongor' és a 'turul'. A középső a Zsombor férfinévben él tovább. Krónikáink után a 'turul' szó - név - hosszú időre feledésbe ment, illetve el kellett felejtenünk. Csak a XIX. században került ismét elő őstörténetünk e fontos jelképe.

Tuti menü