Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Rovásírás képes leírás - Magyar értékeink.tlap.hu
részletek »

Rovásírás - Magyar értékeink.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyarertekek.tlap.hu » Rovásírás
Keresés
Találatok száma - 10 db
A magyar rovásírás legfontosabb szabályai

A magyar rovásírás legfontosabb szabályai

A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ám ez nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg kell fordítani a betűket. Jobbról-balra haladnak többek között a legrégibb pelazg, etruszk, görög, latin, feliratok és az egyiptomi hieratikus írás is. Oktatási gyakorlatom során a betűtanulás 4. képen látható sorrendje vált be legjobban.

A rovásírás fogalma

A rovásírás fogalma

A rovásírás egy jellegzetes, vonalas, többnyire egyenes szárú betűkből álló régi írásfajta, amely minden íráshordozóra, (kő, fa, fém, pergamen, papír, selyem, stb.) alkalmazható. A rovásírás szó tehát főfogalmat jelöl, ez alá tartozik a rovás fogalma, amelyről akkor beszélünk, ha az írás faragással, véséssel, karcolással történik, tehát ennek során az íráshordozó felületébe mélyítjük a betűket. Ugyancsak a rovásírás, mint főfogalom alá tartozik a számítógépes rovásírás fogalma is.

Elfeledett kultúrkincsünk

Elfeledett kultúrkincsünk

Már honfoglaló őseink is használták, de eredete még korábbra nyúlik vissza. Nevét onnan kapta, hogy általában fába (botra), vagy ritkán kőbe vésték, illetve rótták. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, ezeket a jeleket könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. Szintén emiatt használták az ún. csoportjeleket és a rövidítéseket. Az írás irányultsága (jobbról-balra) pedig abból fakad, hogy könnyebb volt a botot bal kézzel tartani, és jobb kézzel balra haladva írni.

Fába rótt történelem

Fába rótt történelem

Az ősi magyar írás, a 'magyar rovásírás' elsősorban mássalhangzós rövidítési rendszer révén egyedülálló szellemi kultúrkincsünk. Írásunk belső-ázsiai eredetű; olyan nép írása, amelyet nemcsak a vezetők, de a köznép is használt. Ennek az írásnak a kialakulása, változása és terjedése a Kr.előtti VIII. századtól szinte a mai napig nyomon követhető. A 21 alapbetűjéből tizenhárom 2800 év alatt semmit sem változott; mai írásunkkal 2800 éves belső-ázsiai szövegeket el tudunk olvasni. Fadrusz János szobrász írta írásunkról 1902-ben: 'A magyar rovás-írás ősi kultúránknak egy része, nemcsak emlék, de való eleven kincse a nemzetnek'.

Forrai Sándor Rovásíró Kör

Forrai Sándor Rovásíró Kör

Forrai Sándor Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig c. könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult. Működése során a történelmi források alapján bizonyítható tényekkel, az ezek alapján megfogalmazható következtetések levonásával foglalkozik. Ennek megfelelően kapcsolatrendszerében is azokkal a személyekkel, egyesületekkel, szervezetekkel dolgozik együtt, akik/amelyek hasonló értékrendet vallanak. Ha Ön kedvet érez ahhoz, hogy a fent említett, általunk választott feladatok megoldásánál útitársunk legyen, engedje meg, hogy barátként üdvözöljük!

Magyar rovásírás leletek megfejtései és képei

Magyar rovásírás leletek megfejtései és képei

Magyarul jól olvasható nemzeti kincsek képeit és elolvasásuk módját mutatom be, melyek sok esetben a történelem előttről, a bibliai időkből, az őskorból, vagy a vízözön előtti időkből származnak. A legrégibb leletet 14 ezer évesre becsülték. A kincsek korának meghatározását idegen nyelvű kutatók írják le internetes honlapjaikon, melyeket tudományos módszerekkel ellenőriztek.

Ősi magyar rovásírás

Ősi magyar rovásírás

Európában a magyar az egyetlen nemzet, amelynek már a kereszténységre térése előtt is volt saját - azaz nem másoktól átvett - írása. Ebből egyrészt az következik, hogy a kereszténységre térése előtt is voltak írástudói, másrészt pedig az, hogy a magyarságot a kereszténységre térése előtt műveletlen, nomád népnek állítani vagy igen nagy tévedés, vagy pedig elvakult nemzeti gyűlölködés jele. Műveletlen népnek nincsen írása, legkevésbé vannak saját betűi, amiknek révén a magyarságot még a görögök és a rómaiak fölé is helyezhetjük, mert tulajdonképen saját betűik ezeknek sem voltak. Ismeretes, hogy a betűket a görögök a föníciaiaktól, a rómaiak pedig részben a görögöktől, részben pedig az etruszkoktól vették át. Ez a föníciai, görög és római betűk összehasonlítása során azonnal szembetűnő valóság.

Rovás aláírás ügyintézés

Rovás aláírás ügyintézés

A jogszabályok folyamatos és többszöri megsértésének gyanúja miatt a téma szakértői összeállítottak egy 'ügyintézési kisokost', amellyel felvértezve bármely rovással aláírni szándékozó magyar polgár hathatósan kivédheti a letűnt rendszereket idéző KEK-eckedést. A jövőbeli ügyintézés megkönnyítése végett a cikket kinyomtatva mindig vigyük magunkkal az okmányirodákba.

Rovás betűk letöltése

Rovás betűk letöltése

Kétféle kiterjesztésben tölthetők le: PNG és SVG formátumban (bökjön a választott formátumra). A betűk mindegyike a Wikimédia Commonsban található, a saját oldalára lehet menni a 'betű lapja (Wikimédia)' oszlopban, ahol többféle méretben is letölthetőek.

Hirdetés
Rovásbetűk értelmezése

Rovásbetűk értelmezése

Sajnos nagyon kevesen ismerik már a régi írásmódunkat, valamint a régi beszédünket. A felgyorsult világban új (SMS, Chat) rövidítések jelentek meg, amik tönkreteszi a szép magyar míves beszédünket. Egy kis nyelvtan: - az ikes igék ragozása megőrződött, az igeidők gazdagsága jellemző: írá, ír vala, írt vala, stb. Kevés az igeidő (a mondá, mondja vala, mondta vala, mondtam légyen alakok gyakorlatilag kihaltak, a Székelyföldön viszont ma is aktívan használják a mondta volt formát), és hiányzik az indoeurópai nyelvekre jellemző birtoklást kifejező ige (én birtoklok valamit helyett nekem van valamim). !

Tuti menü